TSINUPA NG BAKLA MGA BINATILYO – CREDIT TO THE OWNER